171/2020

Helsingfors den 31 mars 2020

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 55 § i kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets arbetsordning (1267/2015) 55 §, som följer:

55 §
Beredskapsärenden

Kanslichefen svarar för ministeriets beredskapsärenden och för beredningen av beredskapsmålen för förvaltningsområdet.

Kanslichefen biträds av en beredskapschefsgrupp som:

1) bistår kanslichefen när det gäller att vidta förberedelser och genomföra krisledning i praktiken,

2) deltar i förberedelsesamarbetet inom statsrådet, och

3) har hand om andra beredskapsärenden som kanslichefen bestämmer.

Beredskapschefsgruppen rapporterar till kanslichefen om sin verksamhet enligt denna paragraf.

Beredskapschefsgruppen biträds av en beredskapssekreterargrupp som bistår beredskapschefsgruppen.

Beredskapschefsgruppen, beredskapssekreterargruppen och ställföreträdare för gruppernas medlemmar förordnas av kanslichefen.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

Helsingfors den 31 mars 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.