131/2020

Helsingfors den 20 mars 2020

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning (126/2020) 3 § som följer:

3 §
Begränsning av skyldigheten att ordna grundläggande utbildning

En utbildningsanordnare som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) är inte skyldig att ordna sådan undervisning eller annan verksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning som närundervisning i skolan eller på något annat ställe där undervisning ordnas.

Utbildningsanordnaren kan i fråga om undervisningens omfattning avvika från den omfattning som anges i 3 och 4 § i förordningen om grundläggande utbildning (852/1998).

Utbildningsanordnaren är skyldig att ordna sådant stöd för lärande som avses i 16, 16 a, 17 och 17 a § i lagen om grundläggande utbildning, sådana tjänster som avses i 31 § i den lagen och sådan elevvård som avses i 31 a § i den lagen endast i den omfattning det är möjligt.

Bestämmelserna i 1–3 mom. gäller inte elever i förskoleundervisning, elever i årskurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen, elever som fått ett beslut om särskilt stöd enligt 17 § i lagen om grundläggande utbildning och inte heller sådana elever som omfattas av förlängd läroplikt som avses i 25 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning.


Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2020.

Helsingfors den 20 mars 2020

Undervisningsminister
Li Andersson

Lagstiftningsråd
Eerikki Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.