130/2020

Helsingfors den 19 mars 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93–95 och 109 § i beredskapslagen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93–95 och 109 § i beredskapslagen (125/2020) 5 §, samt

ändras rubriken som följer:

Statsrådets förordning

om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen


Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2020.

Helsingfors den 19 mars 2020

Statsminister
Sanna Marin

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.