123/2020

Helsingfors den 16 mars 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av namnskyddade produkter och anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 54 d § 5 mom. i livsmedelslagen (23/2006), sådan det lyder i lag 1397/2019:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om den registrering av namnskyddade produkter och anmälan om framställning som avses i 54 d § i livsmedelslagen (23/2006).

2 §
Registrering av namnskyddade produkter

I det nationella invändningsförfarandet ska en invändning göras inom 30 dagar från det att ansökan om registrering av namnskyddade produkter har offentliggjorts på Livsmedelsverkets webbplats.

3 §
Anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter

En livsmedelsföretagare som framställer en registrerad namnskyddad produkt ska innan produkten börjar släppas ut på marknaden anmäla produktens namn och framställningsplats. Anmälan kan göras i samband med sådan anmälan som avses i 13–15 §, 22 och 22 a § i livsmedelslagen eller som ett separat meddelande. Anmälan ska innehålla uppgift om vilken kvalitetsordning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel som det är fråga om.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2020. Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av namnskyddade produkter och anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter (1153/2014).

Helsingfors den 16 mars 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.