95/2020

Helsingfors den 27 februari 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015) 5 och 6 §, 24 § 1 mom., 25 § och bilaga 2, av dem 6 §, 24 § 1 mom. och bilaga 2 sådana de lyder i förordning 452/2015, som följer:

5 §
Fogande av åkerareal till en förbindelse om ekologisk produktion

Högst fem hektar ersättningsberättigande areal enligt 4 § mom. i statsrådets förordning om miljöersättning får med beaktande av anslagen i statsbudgeten fogas till en förbindelse om ekologisk produktion under det andra, tredje, fjärde, femte och sjätte förbindelseåret. Om en åkerareal som omfattas av en förbindelse är mindre än fem hektar, kan den åkerareal som ska fogas till förbindelsen vara högst en hektar.

Om den areal som ska fogas till förbindelsen överskrider maximistorleken, får jordbrukaren ingå en ny förbindelse om ekologisk produktion 2016–2020 i samband med den årliga stödansökan inom gränserna för anslagen i statsbudgeten. Om en ny förbindelse inte ingås, ska åkerarealerna odlas utan ersättning i enlighet med förbindelsevillkoren.

6 §
Behovsprövad möjlighet till ersättning

Arealer som inte berättigar till ersättning och som avses i 5 § 1–4 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning får med beaktande av anslagen i statsbudgeten på det sätt som avses i 5 § fogas till en förbindelse om ekologisk produktion under det andra, tredje, fjärde, femte och sjätte förbindelseåret.

24 §
Betalning av ersättning för ekologisk produktion

Ersättning för ekologisk produktion kan betalas för ersättningsberättigande arealer som ingår i en förbindelse om ekologisk produktion och som uppges i stödansökan för året i fråga på det sätt som Livsmedelsverket bestämt och som är i jordbrukarens besittning senast den 15 juni det året. Ersättning för ekologisk produktion betalas dock inte för åkerareal där det odlas rörflen i energiproduktionssyfte. Om en gård har ingått en förbindelse om ekologisk produktion enbart för grönsaksodling på friland, betalas ersättning för ekologisk produktion årligen enligt den gröda som odlas.


25 §
Förlängning av en förbindelse om ekologisk produktion

Om det på en gårdsbruksenhet finns konventionell husdjursproduktion, kan en förbindelse om ekologisk produktion inte förlängas på det sätt som avses i 8 § 4 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, om inte djuren överförs till ekologisk produktion eller om det inte odlas avsalugrödor på gården på det sätt som avses i 20 § 1 mom. i denna förordning.

En förbindelse om ekologisk produktion av husdjur kan förlängas på det sätt som avses i 8 § 4 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, om gården senast det sista förbindelseåret producerar ekologiska husdjursprodukter eller levande ekologiskt uppfödda husdjur till försäljning. Om jordbrukaren ingår en ny förbindelse i de fall som avses i 5 § 2 mom. i denna förordning, ska ovannämnda tidsfrist bestämmas utifrån den tidigare förbindelsen.

Om jordbrukaren efter det att förbindelsen om ekologisk produktion har upphört inleder annan än ekologisk odling på sin gård, får han eller hon ingå en ny förbindelse om ekologisk produktion tidigast två år efter inledningen av den växtperiod när annan än ekologisk odling inleddes på gården.


Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2020.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 27 februari 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Bilaga 2

Avsalugrödor

Höstvete, hösthavre, vårvete, durumvete, höstspeltvete, vårspeltvete, rågvete, vårråg, höstråg, foderkorn, maltkorn, höstkorn, havre, blandade grödor av spannmål, blandade grödor av spannmål och oljeväxter, bovete, hirs, quinoa, majs, sockermajs, övriga spannmål, matärt, foderärt, blandade grödor av oljeväxter och i denna bilaga nämnda proteingrödor, blandade grödor av spannmål och i denna bilaga nämnda proteingrödor, bondböna, sojaböna, blålupin, matpotatis, matindustripotatis, stärkelsepotatis, tidig potatis, utsädespotatis, sockerbeta, tobak, fibernässla, oljedådra (Camelina, dådra), vårrybs, höstrybs, vårraps, höstraps, solros, blandade grödor av oljeväxter, humle, fiberhampa, oljehampa, oljelin, spånadslin, frökryddor och medicinalväxter, groblad, kummin, senap, medicinalvide, rödklint (för energiproduktion), trädgårdsärt, buskböna, vitkål (huvudkål), kinakål, blomkål, morot, kålrot, rova, rädisa, rotselleri, palsternacka, sticklök, purjo, frilandsgurka, pumpa, spenat, sallat (släkten Lactuca), rabarber, rödbeta, gulbeta, matlök (inkluderar rödlök och jättelök), rödkål, savojkål (kruskål), brysselkål, broccoli, kålrabbi, bladselleri, zucchini, cicoria (släkten Cichorium), fänkål, grönkål, dill, persilja, vitlök, melon, nyzeeländsk spenat, pepparrot, jordärtskocka, mangold, kronärtskocka, koriander, övriga grönsaker, sparris, äpple, rönnbär (för bärproduktion), päron, övriga frukter, plommon, havtorn, körsbär, vindruva, svarta vinbär, röda vinbär, vita vinbär, krusbär, hallon och åkerbärshallon, jordgubbe, åkerbär, buskblåbär, bäraronia, saskatoon (bärhäggmispel), övriga bärväxter, prydnadsväxter (under eller över 5-åriga), snittgrönt och barrväxter till snitt (under eller över 5-åriga), plantskolor (under eller över 5-åriga, bär-, frukt- och prydnadsväxter), örtväxter (under eller över 5-åriga), honungsfacelia, linser och växter för honungsproduktion. Övervakad produktion av följande fröväxter: klöver, engelskt rajgräs, italienskt rajgräs, rörsvingel, timotej, ängssvingel.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.