80/2020

Helsingfors den 18 februari 2020

Försvarsministeriets förordning om försök med gemensam inkvartering för dem som fullgör beväringstjänst och dem som fullgör frivillig militärtjänst för kvinnor

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om ett tidsbegränsat försök under vilket de som fullgör beväringstjänst och de som fullgör frivillig militärtjänst för kvinnor inkvarteras i samma inkvarteringslokaler vid truppförbanden.

2 §
Truppförband som deltar i försöket

Försöket med gemensam inkvartering genomförs vid minst två truppförband under samtliga utbildningsperioder.

3 §
Genomförande av gemensam inkvartering

I de gemensamma stugorna ska fördelningen mellan män och kvinnor vara så jämn som möjligt. Det är frivilligt att delta i försöket med gemensam inkvartering, och det förutsätts skriftligt samtycke av alla som inkvarteras i en gemensam stuga. Den som ger sitt samtycke har rätt när som helst återta sitt samtycke utan att behöva motivera sitt beslut.

Försöket med gemensam inkvartering gäller endast inkvartering. De sociala utrymmena är separata för män och kvinnor.

4 §
Uppföljning och utvärdering av försöket

Huvudstaben följer genomförandet av försöket och rapporterar till försvarsministeriet halvårsvis eller på något annat särskilt överenskommet sätt. Huvudstaben ska utarbeta en slutrapport till försvarsministeriet med åtgärdsrekommendationer och utvecklingsförslag.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2021.

Helsingfors den 18 februari 2020

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Regeringsråd
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.