65/2020

Helsingfors den 6 februari 2020

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet (405/2003) 3 §, sådan den lyder i förordning 1266/2015, som följer:

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns

1) avdelningen för koncernstyrning,

2) avdelningen för tjänsteproduktion,

3) avdelningen för kunskapshantering och

4) nätavdelningen.

Vid ministeriet finns dessutom ministeriets kommunikation och enheten för internationella ärenden som lyder direkt under kanslichefen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

Helsingfors den 6 februari 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Förvaltningsdirektör
Jussi Luomajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.