Ursprungliga författningar: 2019

950/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om försäkringsavtal
949/2019
Lag om Patientförsäkringscentralen
948/2019
Patientförsäkringslag
947/2019
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2019 års fastighetsbeskattning
946/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2019–2020
945/2019
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
944/2019
Lag om ändring av 222 § i miljöskyddslagen
943/2019
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om smittsamma sjukdomar
942/2019
Lag om ändring av 23 § i lagen om laddare
941/2019
Lag om ändring av 7 § i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
940/2019
Lag om upphävande av 13 § i lagen om vissa krav på asbestsanering
939/2019
Lag om ändring av 31 § i lagen om privat socialservice
938/2019
Lag om ändring av 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
937/2019
Lag om ändring av 15 § i lagen om elektroniska recept
936/2019
Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
935/2019
Lag om ändring av 14 och 21 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
934/2019
Lag om ändring av lagen om utkomststöd
933/2019
Lag om ändring av 14 b § i lagen om privat hälso- och sjukvård
932/2019
Lag om ändring av 30 e och 89 b § i läkemedelslagen
931/2019
Lag om upphävande av 13 h § i folkhälsolagen
930/2019
Lag om ändring av 20 och 28 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
929/2019
Lag om ändring av 27 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
928/2019
Lag om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
927/2019
Lag om ändring av 21 § i lagen om ombud för obligationsinnehavare
926/2019
Lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster
925/2019
Lag om upphävande av 4 kap. 6 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen
924/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät
923/2019
Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
922/2019
Lag om ändring av 7 kap. 6 § i lagen om investeringstjänster
921/2019
Lag om ändring av 8 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
920/2019
Lag om upphävande av 4 a § 4 mom. i punktskattelagen
919/2019
Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
918/2019
Lag om ändring av 20 b § i lagen om Finansinspektionen
917/2019
Lag om ändring av 15 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
916/2019
Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
915/2019
Lag om ändring av 58 a § i lagen om Finlands Banks tjänstemän
914/2019
Lag om upphävande av 87 a § 4 mom. i bilskattelagen
913/2019
Lag om ändring av 7 och 8 c § i statstjänstemannalagen
912/2019
Lag om ändring av 12 b § i lagen om statsbudgeten
911/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
910/2019
Lag om ändring av säkerhetsutredningslagen
909/2019
Lag om ändring av 3 och 8 § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet
908/2019
Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
907/2019
Lag om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
906/2019
Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen
905/2019
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till den andra fasen av Tanzanias inkluderande skogsplanteringsprogram
904/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet
903/2019
Statsrådets beslut om att ta asylsökande till Finland från Malta
902/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2019–2020
901/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2019–2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.