1596/2019

Helsingfors den 31 december 2019

Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet för återbetalning av återkrävda inkomster i prestationsbetalarens beskattning

Skatteförvaltningen har med stöd av 51 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), sådant det lyder i lag 1566/2019, beslutat:

1 §
Utsatt datum för återbetalning

En återbetalning som avses i 51 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ ska ske senast den 30 april året efter det år då den ursprungliga prestationen betalades för att betalarens skatt för skatteperioden ska kunna rättas i fråga om förskottsinnehållning som har verkställts eller källskatt som har tagits ut på den återbetalda prestationen.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020.

Beslutet tillämpas första gången på förskottsinnehållning som verkställts och källskatt som tagits ut på prestationer som återbetalats den dag lagen träder i kraft eller senare.

Helsingfors den 31 december 2019

Vid förhinder för generaldirektören, Strategidirektör
Arto Pirinen

Överinspektör
Markus Kautto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.