1587/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2020

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 4 mom. och 7 § 4 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014):

1 §
Förbindelse som gäller ersättning för djurens välbefinnande

En aktiv jordbrukare kan 2020 ingå en förbindelse som gäller ersättning för djurens välbefinnande enligt 7 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014).

2 §
Åtgärder som väljs för en förbindelse som gäller ersättning för djurens välbefinnande

En aktiv jordbrukare som ingår en förbindelse som gäller ersättning för djurens välbefinnande kan välja bland de djurartsspecifika åtgärder som avses i 4 § i statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015). Åtminstone en djurartsspecifik åtgärd måste väljas.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 30 december 2019

Forsknings- och kulturminister
Hanna Kosonen

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.