1586/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om småbarnspedagogik

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om småbarnspedagogik (753/2018) 1 § 1 mom. som följer:

1 §
Dimensioneringen av daghemspersonalen

På ett daghem ska det i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter finnas minst en person med yrkesmässig behörighet enligt 26–28 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) för varje grupp om högst sju barn som har fyllt tre år och som deltar i småbarnspedagogik mer än fem timmar per dag. För varje grupp om högst fyra barn under tre år på ett daghem ska det i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter finnas minst en person med ovan avsedda yrkesmässiga behörighet.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

Helsingfors den 30 december 2019

Forsknings- och kulturminister
Hanna Kosonen

Regeringssekreterare
Marjaana Larpa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.