1584/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (1446/2014) 5 §, sådan den lyder i förordning 1380/2018, som följer:

5 §
Grundpriser år 2020

De grundpriser som avses i 6–13 och 26–28 § i lagen om statsandel för kommunal basservice är 2020 följande:

Åldersstruktur Euro
0–5 -åringar 8 511,95
6 -åringar 9 043,62
7–12 -åringar 7 573,36
13–15 -åringar 12 981,41
16–18 -åringar 4 139,31
19–64 -åringar 1 022,15
65–74 -åringar 2  017,02
75–84 -åringar 5  626,27
85 åringar och äldre 19  451,07
Övriga kriterier för kalkylerade kostnader
Sjukfrekvenskoefficient 1  178,00
Arbetslöshetskoefficient 91,55
Tvåspråkighetskoefficient 282,24
Främmandespråkskoefficient 1  982,49
Befolkningstäthetskoefficient 39,87
Koefficient utifrån karaktären av skärgård 388,47
Koefficient för kommun med skärgårdsdel 284,18
Utbildningsbakgrundskoefficient 405,26
Tilläggsdelar
Tilläggsdel för fjärrort 215,70
Tilläggsdel för kommun inom samernas hembygdsområde 2  739,62
Tilläggsdel utifrån självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser 65,46

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 30 december 2019

Kommunminister
Sirpa Paatero

Regeringsråd
Eeva Mäenpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.