1564/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om inkomstdatasystemet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av 6 § i lagen om inkomstdatasystemet (737/2019) 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:


Denna lag tillämpas på de uppgifter som gäller prestationer vars betalningsdag är den 1 januari 2021 eller därefter. På uppgifter som gäller prestationer som har betalats eller belopp som har betalats tillbaka före den 1 januari 2021 tillämpas de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 62/2019
FiUB 15/2019
RSv 62/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.