1562/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om inkomstdatasystemet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om ändring av lagen om inkomstdatasystemet (176/2019) 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen och

ändras 2, 3 och 7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:


När det gäller uppgifter som avses i 6 § 5–7 mom. tillämpas lagen på de prestationer vars betalningsdag är den 1 januari 2021 eller därefter.

På sådana uppgifter som gäller i 6 § 5–7 mom. avsedda prestationer som har betalats eller belopp som har betalats tillbaka före den 1 januari 2021 tillämpas de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.


Förseningsavgift ska påföras med anledning av försenade anmälningar av i 6 § 5 mom. avsedda prestationer som har betalats eller belopp som har betalats tillbaka före den 1 januari 2022 endast om försummelsen tyder på uppenbar likgiltighet för skyldigheten att lämna uppgifter till inkomstregistret.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 62/2019
FiUB 15/2019
RSv 62/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.