1558/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om ändring av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) 3 § och 12 § 2 mom., sådana de lyder, 3 § i lag 1023/1997 och 12 § 2 mom. i lag 1550/2015, som följer:

3 §
Underlaget för och beloppet av skatten

Källskatten på löneinkomst är 32 procent av totalbeloppet av den lön för arbete enligt 2 § som är underkastad förskottsinnehållning beräknad enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). Skattskyldig är inkomsttagaren. Skatten tas ut som en slutlig skatt så att arbetsgivaren drar av skatten från den lön som betalas.

12 §
Ikraftträdande

Lagen tillämpas på lön som fås eller har fåtts den 1 januari 1996 eller därefter på basis av ett sådant arbete som börjar eller har börjat under tiden mellan den 1 januari 1996 och den 31 december 1999, nämnda dagar medräknade, eller den 1 januari 2001 eller därefter. I övrigt tillämpas lagen första gången vid beskattningen för 1996.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. Lagens 3 § tillämpas på lön som betalas den 1 januari 2020 eller därefter.

RP 24/2019
FiUB 12/2019
RSv 68/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.