1520/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om ändring av 25 § i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004) 25 §, sådan den lyder i lag 957/2018, som följer:

25 §
Ändringssökande

Omprövning får begäras i fråga om ett beslut av ett bedömningsorgan att inte certifiera en terminaloperatörs kvalitetssäkringssystem. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett beslut av ett bedömningsorgan att inte certifiera ett kvalitetssäkringssystem och ett beslut av Transport- och kommunikationsverket som fattats med stöd av denna lag ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019
KoUB 9/2019
RSv 75/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.