1467/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 14 § 6 punkten, 15 § 2 punkten, 17 § 11, 12 och 14 punkten samt 21 § 10 punkten, sådana de lyder, 14 § 6 punkten och 15 § 2 punkten i förordning 1445/2014, 17 § 11 punkten i förordning 160/2015, 17 § 12 punkten i förordning 905/2009 samt 17 § 14 punkten och 21 § 10 punkten i förordning 1575/2011, samt

fogas till 17 §, sådan den lyder i förordningarna 1021/2007, 905/2009, 1575/2011 och 160/2015, nya 15 och 16 punkter som följer:

14 §
Justitieministeriets ansvarsområde

Till justitieministeriets ansvarsområde hör:


6) landskapet Ålands självstyrelse, med undantag för ärenden som gäller landskapets ekonomi, samt samernas kulturella autonomi,


15 §
Inrikesministeriets ansvarsområde

Till inrikesministeriets ansvarsområde hör:


2) de allmänna förutsättningarna för invandring och regleringen av invandringen, med undantag för arbetstagares, företagares, praktikanters, studerandes och forskares invandring, samt internationellt skydd och återvandring,


17 §
Finansministeriets ansvarsområde

Till finansministeriets ansvarsområde hör:


11) de allmänna grunderna för den offentliga förvaltningens informationspolitik, informationshantering och elektroniska tjänster,

12) den allmänna administrativa styrningen av regionförvaltningsverken,


14) tillsynen över och finansieringen av det kommunala och det statliga pensionssystemet,

15) ärenden som gäller landskapet Ålands ekonomi,

16) folkbokföringen.

21 §
Arbets- och näringsministeriets ansvarsområde

Till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde hör:


10) arbetstagares, företagares, praktikanters, studerandes och forskares invandring samt främjandet av integrationen av invandrare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019

Statsminister
Sanna Marin

Lagstiftningsråd
Sanna Helopuro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.