1459/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning (966/2005) 7 § 21 punkten, 8 § 10 punkten samt 10 § 1, 2, 6 och 7 punkten,

sådana de lyder, 7 § 21 punkten, 8 § 10 punkten och 10 § 1, 2 och 7 punkten i förordning 396/2017 samt 10 § 6 punkten i förordning 367/2019, och

fogas till 8 §, sådan den lyder i förordning 396/2017, en ny 11 punkt, till 10 §, sådan den lyder i förordningarna 396/2017 och 367/2019, nya 8–10 punkter och till 11 §, sådan den lyder i förordningarna 209/2016 och 184/2017, en ny 7 a-punkt som följer:

7 §
Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen bereder ärenden som gäller


21) regionförvaltningsverkens uppgifter och resultatstyrningen av dem.

8 §
Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen bereder ärenden som gäller


10) tillsyn över och finansiering av det kommunala pensionssystemet,

11) bestämmande av hemkommunen.

10 §
Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT)

Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen bereder ärenden som gäller

1) den allmänna utvecklingen och styrningen av informationshantering inom den offentliga förvaltningen,

2) den allmänna styrningen av interoperabiliteten mellan gemensamma informationsresurs inom den offentliga förvaltningen,


6) uppgifterna vid och resultatstyrningen av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori,

7) den allmänna styrningen av aktionsberedskapen, beredskapen och säkerheten i de tjänster som avses i punkterna 1–6 och i tjänsteproduktion inom den offentliga förvaltningen,

8) beredningen av informationshanteringsnämndens administrativa ärenden,

9) beredningen av sådana utlåtanden enligt lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019, nedan informationshanteringslagen) som gäller ändringar i statsförvaltningens informationshantering,

10) koordineringen av samarbetet mellan den offentliga förvaltningens informationshantering och produktionen av informations- och kommunikationstekniska tjänster.

11 §
Utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen bereder ärenden som gäller


7 a) sådana uppgifter enligt informationshanteringslagen som gäller styrningen av informationshanteringsenheten och verksamhetsområdet,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019

Finansminister
Katri Kulmuni

Konsultativ tjänsteman
Karri Safo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.