1404/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av 1 § i lagen om avhjälpande av vissa miljöskador

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om avhjälpande av vissa miljöskador (383/2009) 1 § 2 mom. 4 punkten som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte, om skadan har föranletts av


4) en händelse som omfattas av 10, 10 a och 11 kap. i sjölagen (674/1994),Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 50/2019
KoUB 8/2019
RSv 32/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.