1379/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i moderskapsärenden

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i moderskapsärenden (163/2019) 1 § 8 punkten som följer:

1 §

Handlingarna enligt följande bestämmelser i moderskapslagen (253/2018) ska upprättas på blanketter enligt formulär som har fastställts av Institutet för hälsa och välfärd:


8) beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om fastställande av moderskap enligt 22 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Salla Silvola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.