1370/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1067/2009, 1231/2010 och 553/2019, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Uppgifter

Institutet för hälsa och välfärd ska vid sådan insamling av kommuners och samkommuners ekonomiska information som hör till institutets uppgifter beakta vad som föreskrivs i 121 a § i kommunallagen (410/2015).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 60/2019
FvUB 13/2019
RSv 60/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.