1354/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av 46 § i lagen om Polisyrkeshögskolan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013) 46 § 1 och 2 mom. som följer:

46 §
Ändringssökande

I ett beslut av Polisyrkeshögskolan som gäller antagning av studerande, återställande av studierätt, avbrytande av studierna, indragning av studierätt, avstängning för viss tid eller skriftlig varning får omprövning begäras hos Polisyrkeshögskolans styrelse. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019)Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 75/2019
FvUB 10/2019
RSv 46/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.