1343/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med statsrådets beslut

fogas temporärt till statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (666/2001) en ny 8 a § som följer:

8 a §
Räntestöd för räntestödslån för hyresbostäder

Med avvikelse från det som föreskrivs i 8 § 1 mom. är den bassjälvriskandel som låntagaren själv ska betala av räntan på ett räntestödslån för hyresbostäder 1,7 procent. På det räntestöd som betalas för den del som överstiger bassjälvriskandelen tillämpas 8 § 2–4 mom.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte räntestödslån för hyreshus med sådana delägarbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder (232/2002).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till och med den 31 december 2023.

Denna förordning tillämpas på lån som har godkänts som räntestödslån under förordningens giltighetstid också efter det att förordningen har upphört att gälla.

Helsingfors den 19 december 2019

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Regeringssekreterare
Liisa Meritähti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.