1337/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003) 1 § 33 punkten och 2 § 2 punkten, sådana de lyder, den förstnämnda punkten i förordning 414/2019 och den sistnämnda punkten i förordning 1333/2015,

ändras 1 § 32 och 38 punkten samt 2 § 9 och 24 punkten, sådana de lyder, 1 § 32 och 38 punkten i förordning 414/2019 samt 2 § 9 punkten i förordning 1333/2015 och 2 § 24 punkten i förordning 996/2017, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i förordningarna 1333/2015, 704/2017 och 996/2017, nya 25 och 26 punkter som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Finansministeriets uppgifter är:


32) allmän styrning och utveckling av den offentliga förvaltningens informationshantering, elektroniska kommunikation och användning av informationsresurser, bedömning av förändringar i statsförvaltningens informationshantering samt samordning av statsförvaltningens gemensamma projekt för utveckling av informationshanteringen,


38) styrning och utveckling av folkbokföringen,


2 §
Ämbetsverk, inrättningar, fonder, bolag och övriga organ underställda ministeriet

Till ministeriets verksamhetsområde hör:


9) Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata,


24) Vimana Oy,

25) Gasgrid Finland Oy,

26) Suomen Kaasuverkko Oy.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019

Finansminister
Katri Kulmuni

Konsultativ tjänsteman
Karri Safo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.