1334/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utredande av dödsorsak

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om utredande av dödsorsak (948/1973) 18 § 3 mom., 22 a § 3 mom. och 26 a §, sådana de lyder i förordning 1253/2018, som följer:

18 §

Om inte anmälan görs via ett tekniskt gränssnitt, ska uppgift om dödsfallet anmälas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland.

22 a §

Huvudmannen för begravningsplatsen ska utan dröjsmål efter begravningen anmäla tiden för begravningen och den begravningsplats där den avlidne är begraven till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland. Om den avlidne har kremerats, ska huvudmannen för krematoriet anmäla när och var den avlidne kremerades. Om den avlidne vid sin död var medlem i den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan, ska dessa anmälningar emellertid göras till den avlidnes församling.

26 a §

Formulären för de blanketter som avses i denna förordning fastställs av Institutet för hälsa och välfärd efter att institutet har hört Statistikcentralen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Isamaria Mäkiaho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.