1327/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av 16 § i straffregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i straffregisterförordningen (772/1993) 16 § 1 mom. som följer:

16 §

Den som för straffregistret har rätt att från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata få uppgift om en persons namn, boende i Finland, personbeteckning samt död.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Salla Silvola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.