1222/2019

Helsingfors den 4 december 2019

Lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012) 2 § och 11 § 3 mom. som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på finska fartyg där fartygspersonal arbetar.

Denna lag tillämpas inte på

1) statsfartyg som används för försvars- eller sjöbevakningsuppgifter,

2) bärplansbåtar, luftkuddefarkoster eller traditionsfartyg.

På fiskefartyg vars längd underskrider 24 meter tillämpas endast 11 § 1 och 5 mom. samt 14 och 15 §.

På utländska fartyg som anländer till finskt vattenområde tillämpas bestämmelserna i sjöarbetskonventionen.

11 §
Bostadsutrymmen

I beslut om undantag får ändring sökas i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).Denna lag träder i kraft den 10 december 2019. Lagens 11 § 3 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2020.

RP 52/2019
AjUB 2/2019
RSv 24/2019

Helsingfors den 4 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.