1209/2019

Helsingfors den 4 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kompetenskrav och säkerhetsplan för dykare som utför byggarbeten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kompetenskrav och säkerhetsplan för dykare som utför byggarbeten (1088/2011) 2 § som följer:

2 §
Särskilda kompetenskrav

Dykare ska ha avlagt kompetensområdet för arbetsdykning i yrkesexamen inom dykbranschen eller en lämplig examensdel.

Som lämplig examensdel betraktas den obligatoriska examensdelen Arbetsdykning nivå 1 inom kompetensområdet för arbetsdykning i yrkesexamen inom dykbranschen eller den obligatoriska examensdelen Forskningsdykning inom kompetensområdet för forskningsdykning i yrkesexamen inom dykbranschen. Huruvida den kompetens som en lämplig examensdel ger är tillräcklig bedöms på basis av dykdjupet, arbetsuppgiften, dykarutrustningen och arbetsmetoden.

För godkännande av yrkeskompetens som förvärvats utomlands gäller särskilda bestämmelser.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

En person som har dykarkompetens enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning får fortfarande inom ramen för sin kompetens utföra arbete som avses i denna förordning.

Kompetens som avses i denna förordning får även den som före den 1 augusti 2019 har börjat avlägga yrkesexamen för yrkesdykare eller sådan lämplig examen för lättdykare som ingår i den examen, och som avlägger ifrågavarande examen.

Helsingfors den 4 december 2019

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Regeringssekreterare
Mari Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.