1118/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådan bilagan lyder i lag 838/2017, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 25/2019
FiUB 6/2019
RSv 25/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Mika Lintilä

Bilaga

ACCISTABELL A Tillämpas 1.1.–30.6.2020
Produkt Produkt-grupp Euro/enhet Procent avdetaljhandels-priset
Cigaretter 1. 69,75/1 000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 282,75/1 000 st.
Cigarrer och cigariller
-- Cigarrer 2. 0,03/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigarrer 2A. 0,28/st.
-- Cigariller 2B. 0,03/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigariller 2C. 0,28/st.
Pip- och cigarettobak 3. 65,00/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 46,50/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 173,50/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Andra produkter som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig 7. 0,30/ml
-- nikotinfri 7A. 0,30/ml
ACCISTABELL B Tillämpas 1.7.–31.12.2020
Produkt Produkt-grupp Euro/enhet Procent avdetaljhandels-priset
Cigaretter 1. 73,00/1 000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 292,50/1 000 st.
Cigarrer och cigariller
-- Cigarrer 2. 0,035/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigarrer 2A. 0,29/st.
-- Cigariller 2B. 0,035/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigariller 2C. 0,29/st.
Pip- och cigarettobak 3. 68,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 48,50/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 180,50/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Andra produkter som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig 7. 0,30/ml
-- nikotinfri 7A. 0,30/ml
ACCISTABELL C Tillämpas 1.1.–30.6.2021
Produkt Produkt-grupp Euro/enhet Procent avdetaljhandels-priset
Cigaretter 1. 76,25/1 000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 302,25/1 000 st.
Cigarrer och cigariller
-- Cigarrer 2. 0,04/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigarrer 2A. 0,30/st.
-- Cigariller 2B. 0,04/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigariller 2C. 0,30/st.
Pip- och cigarettobak 3. 72,00/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 50,50/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 187,50/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Andra produkter som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig 7. 0,30/ml
-- nikotinfri 7A. 0,30/ml
ACCISTABELL D Tillämpas från och med 1.7.2021
Produkt Produkt-grupp Euro/enhet Procent avdetaljhandels-priset
Cigaretter 1. 79,50/1 000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 312,00/1 000 st.
Cigarrer och cigariller
-- Cigarrer 2. 0,045/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigarrer 2A. 0,31/st.
-- Cigariller 2B. 0,045/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigariller 2C. 0,31/st.
Pip- och cigarettobak 3. 75,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 52,50/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 194,50/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Andra produkter som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig 7. 0,30/ml
-- nikotinfri 7A. 0,30/ml

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.