1100/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004, och med samtycke av Ålands landskapsregering:

1 §

Ålands ombudsmannamyndighet svarar för de konsumentrådgivningsuppgifter som enligt 30 § 11 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) ska skötas av landskapsmyndigheterna.

2 §

Riket svarar för de utgifter och kostnader som Ålands landskapsregering har på grund av skötseln av de uppgifter som avses i denna förordning. Landskapsregeringen och arbets- och näringsministeriet avtalar närmare om kostnadsersättningarna.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2019.

Genom denna förordning upphävs republikens presidents förordning om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).

Helsingfors den 29 november 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.