1092/2019

Helsingfors den 14 november 2019

Statsrådets förordning om ändringar i kapitel II-1 och IV i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, i vissa koder som anknyter till den konventionen samt i 2008 års IS-kod som anknyter både till den konventionen och till 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

De i London den 25 november 2016 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés resolution MSC.411(97) gjorda ändringarna i koden för transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden) som anknyter till bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt de i London den 24 maj 2018 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés resolutioner MSC.436(99), MSC.438(99), MSC.439(99), MSC.440(99), MSC.441(99), MSC.442(99), MSC.443(99) och MSC.444(99) gjorda ändringarna i kapitel II-1 och IV i bilagan till konventionen i fråga och i 1994 års kod om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994), 2000 års kod om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 2000), den internationella koden för transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden), IGC-koden och koden för transport av förpackat farligt gods till sjöss (IMDG-koden), vilka anknyter till den konventionen, och internationella koden om intaktstabilitet (2008 års IS-kod), som anknyter både till den konventionen och till 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention, träder i kraft den 1 januari 2020 så som därom har överenskommits.

Republikens president har godkänt ändringarna den 17 maj 2019.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Transport- och kommunikationsverkets webbplats på adressen www.traficom.fi och hos Transport- och kommunikationsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)
(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Transport- och kommunikationsverkets webbplats på adressen www.traficom.fi och hos Transport- och kommunikationsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 14 november 2019

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Regeringsråd
Katja Viertävä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.