1089/2019

Helsingfors den 21 november 2019

Statsrådets förordning om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort (1123/2018):

1 §

Det i Luxemburg den 29 juni 2000 upprättade avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort, sådant avtalet lyder ändrat genom det i Luxemburg den 8 juni 2017 upprättade protokollet, träder i kraft den 1 december 2019 enligt vad som har avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 9 november 2018 och av statsrådet den 13 december 2018. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Storhertigdömet Luxemburg den 22 oktober 2019.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort (1123/2018) träder i kraft den 1 december 2019.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §

I samband med deponering av godkännandeinstrumentet har Finland lämnat följande meddelande:

I enlighet med artikel 18 i avtalet, den nationella tillsynsmyndigheten i Finland är dataombudsmannen.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2019.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 82/2019)

Helsingfors den 21 november 2019

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Konsultativ tjänsteman
Tuomas Kaivola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.