1086/2019

Helsingfors den 21 november 2019

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vårdnad om barn och umgängesrätt

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om vårdnad om barn och umgängesrätt (556/1994) 1 kap. och 23 § och

ändras 8, 9 och 13 § som följer:

8 §

Om domstolen i ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt begärt utredning av en socialnämnd, ska nämnden göra utredningen i samarbete med socialnämnderna på de orter där barnet, barnets föräldrar, barnets vårdnadshavare och andra delaktiga är bosatta, samt vid behov också med socialnämnderna på de orter där dessa vistas.

Socialnämnden får göra en utredning endast på begäran av domstol. Den socialnämnd som tagit emot begäran ska sända utredningen direkt till den domstol som begärt utredningen.

9 §

Om domstolen med stöd av 39 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) har bett socialnämnden utreda barnets åsikt, ska detta göras skyndsamt. På utredningen tillämpas 8 § 2 mom.

13 §

När socialnämnden har fastställt ett avtal om vårdnad om barn eller umgängesrätt och nämnden känner till att ärendet är anhängigt vid domstol ska den sända en kopia av avtalet till domstolen.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2019.

Helsingfors den 21 november 2019

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Outi Kemppainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.