1080/2019

Helsingfors den 18 november 2019

Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om produktion av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om produktion av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (607/2016) 1 § som följer:

1 §
Serviceproducent för öppna data och interoperabilitet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar och utvecklar en tjänst för öppna data och interoperabilitet (tjänsten Avoindata.fi).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 18 november 2019

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Isamaria Mäkiaho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.