1077/2019

Helsingfors den 14 november 2019

Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Södra Karelen

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. och 17 a § 5 mom. i naturvårdslagen (1096/1996), sådana de lyder i lag 58/2011:

1 §
Naturskyddsområdenas syfte

För att i landskapet Södra Karelen skydda och vårda skogs-, myr-, sjö- och strandnatur och bevara organismernas naturtillstånd och trygga eller återställa den ostörda utvecklingen av ekosystemen i miljöerna i fråga, för att bevara traditionella landskap samt för friluftsliv och undervisning inrättas de områden som räknas upp i 2 § såsom övriga naturskyddsområden som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Naturskyddsområden är följande statsägda områden, vilkas gränser har märkts ut med en röd linje på kartorna i bilagorna 1–50:

1) Kolmikulma naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 19,5 hektar i Parikkala kommun (bilaga 1),

2) naturskyddsområdet Iltala skog som omfattar ett område på cirka 2,0 hektar i Parikkala kommun (bilaga 2),

3) Keskimaa naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 31,8 hektar i Parikkala kommun (bilaga 3),

4) naturskyddsområdet Korpisaari skog som omfattar ett område på cirka 15,2 hektar i Parikkala kommun (bilaga 4),

5) Kirpuvankivi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 19,4 hektar i Parikkala kommun (bilaga 5),

6) Maisanmäki-Liekkiinnurmi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 18,9 hektar i Parikkala kommun (bilaga 6),

7) Niukkala naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 35,9 hektar i Parikkala kommun (bilaga 7),

8) Naattikumpu naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 3,4 hektar i Parikkala kommun (bilaga 8),

9) Vihermetsä naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 4,5 hektar i Parikkala kommun (bilaga 9),

10) Kannaksenruohikko naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 8,3 hektar i Parikkala kommun (bilaga 10),

11) Haukkavuori naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 27,4 hektar i Ruokolax kommun (bilaga 11),

12) Tarhala naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 8,3 hektar i Ruokolax kommun (bilaga 12),

13) Likolahdenvuori naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 18,9 hektar i Ruokolax kommun (bilaga 13),

14) Väärärinne naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 3,0 hektar i Ruokolax kommun (bilaga 14),

15) Hanhisuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 22,7 hektar i Ruokolax kommun (bilaga 15),

16) Onnela naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 2,0 hektar i Ruokolax kommun (bilaga 16),

17) Härskiä naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 4,1 hektar i Ruokolax kommun (bilaga 17),

18) Veteläsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 5,3 hektar i Rautjärvi kommun (bilaga 18),

19) Rautjärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 8,7 hektar i Rautjärvi kommun (bilaga 19),

20) Hannola naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 10,9 hektar i Imatra stad (bilaga 20),

21) Takamaa naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 4,5 hektar i Imatra stad (bilaga 21),

22) naturskyddsområdet Suurijoki lund som omfattar ett område på cirka 5,0 hektar i Villmanstrands stad (bilaga 22),

23) Korpikallio naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 4,8 hektar i Villmanstrands stad (bilaga 23),

24) Luhdanlehto naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 4,6 hektar i Villmanstrands stad (bilaga 24),

25) Putkinotko naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1,2 hektar i Villmanstrands stad (bilaga 25),

26) naturskyddsområdet Kivisaari lundkärr som omfattar ett område på cirka 5,2 hektar i Villmanstrands stad (bilaga 26),

27) naturskyddsområdet Vanha-Mielo skog som omfattar ett område på cirka 14,0 hektar i Villmanstrands stad (bilaga 27),

28) Koskuvinmäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 11,4 hektar i Villmanstrands stad (bilaga 28),

29) Kaaliaiskorvenvuori naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 48,7 hektar i Villmanstrands stad (bilaga 29),

30) Mustatkalliot naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 82,7 hektar i Villmanstrands stad (bilaga 30),

31) Luhtalammensuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 47,7 hektar i Villmanstrands stad (bilaga 31),

32) Niemisenkärki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 24,2 hektar i Villmanstrands stad (bilaga 32),

33) Suomensalo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 37,5 hektar i Villmanstrands stad (bilaga 33),

34) Alppila naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 3,4 hektar i Villmanstrands stad (bilaga 34),

35) Kohimäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 7,6 hektar i Lemi kommun (bilaga 35),

36) Mustaksensuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 14,5 hektar i Luumäki kommun (bilaga 36),

37) naturskyddsområdet Somero källor och myr som omfattar ett område på cirka 5,6 hektar i Luumäki kommun (bilaga 37),

38) Peltola naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 10,9 hektar i Luumäki kommun (bilaga 38),

39) Tuulenpesänniemi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 8,8 hektar i Luumäki kommun (bilaga 39),

40) naturskyddsområdet Vuohilampi skog som omfattar ett område på cirka 39,2 hektar i Savitaipale kommun (bilaga 40),

41) Yhteisenmäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 24,2 hektar i Savitaipale kommun (bilaga 41),

42) Kuolimo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 99,0 hektar i Savitaipale kommun (bilaga 42),

43) Korkia-aho naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 45,0 hektar i Savitaipale kommun (bilaga 43),

44) Sopesti naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 53,2 hektar i Savitaipale kommun (bilaga 44),

45) Suurenlamminkangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 9,2 hektar i Taipalsaari kommun (bilaga 45),

46) Lilmanmäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 7,3 hektar i Taipalsaari kommun (bilaga 46),

47) Piispalansuppa naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 14,1 hektar i Taipalsaari kommun (bilaga 47),

48) Ryngänsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 53,4 hektar i Taipalsaari kommun (bilaga 48),

49) Kuivaniemi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 5,0 hektar i Taipalsaari kommun (bilaga 49),

50) naturskyddsområdet Saikonkylä och Teljonselkä öar som omfattar ett område på cirka 87,6 hektar i Taipalsaari kommun (bilaga 50).

3 §
Fridlysningsbestämmelser

De fridlysningsbestämmelser som ska tillämpas på naturskyddsområden som inrättats genom denna förordning finns i 17 a § i naturvårdslagen.

Följande är dock tillåtet:

1) underhåll och iståndsättning av diken med tanke på nödvändiga torrläggningsbehov i områden utanför naturskyddsområdena,

2) åtgärder som görs på de skyddsområden som avses i banlagen (110/2007) och de skyddsområden som avses i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005), och som är nödvändiga med avseende på användningen och underhållet av landsvägar och järnvägar samt trafiksäkerheten,

3) åtgärder som anknyter till underhållet av pumpstationerna och av deras avrinningsdiken i anslutning till naturskyddsområdena Ryngänsuo och Saikonkylä och Teljonselkä öar.

4) Försvarsmaktens utbildnings- och övningsverksamhet i Piispalansuppa naturskyddsområde.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2019.

Jakt enligt de avtal om jaktarrende som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning får fortgå till den 28 februari 2021.

Helsingfors den 14 november 2019

Miljö- och
klimatminister Krista Mikkonen

Lagstiftningsråd
Heikki Korpelainen

Bilagor 1-50: MMf om naturskyddsområden i landskapet Södra Karelen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.