1073/2019

Helsingfors den 14 november 2019

Statsrådets förordning om ibruktagande av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av elmarknadslagen (108/2019):

1 §

De centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln som avses i 49 a § i elmarknadslagen (588/2013) tas i bruk den 21 februari 2022.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2019.

Helsingfors den 14 november 2019

Arbetsminister
Timo Harakka

Regeringsråd
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.