1061/2019

Helsingfors den 6 november 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till jord - och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor

I enlighet med jord - och skogsbruksministeriets beslut

ändras bilaga 1 till ministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004), sådan bilagan lyder i förordning 203/2016, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 13 november 2019.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1678 (32019D1678); EUT nr L 257, 8.10.2019, s. 21

Helsingfors den 6 november 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Leena Salin

Bilaga 1

GRÄNSÖVERGÅNGSSTÄLLEN OCH GRÄNSKONTROLLSTATIONER, STATIONERNAS ÖPPETTIDER SAMT LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM KONTROLLERAS VID STATIONERNA

Tullanstalt som utgör gränsövergångsställe Kommun där gränskontrollstationen finns Öppettider Livsmedel som kontrolleras Andra varor som kontrolleras TRACES-kod
Helsingfors/ hamnen Helsingfors 8.00–15.45 mån.–fre. Bara förpackade livsmedel Andra varor som förvaras i rumstemperatur FI HEL 1
Helsingfors-Vanda/ flygplatsen Vanda 8.00–15.45 mån.–fre. Bara förpackade livsmedel Bara förpackade andra varor FI HEL 4
Vaalimaa/ landsvägen Vederlax 9.00–14.45 mån., tors., fre. Bara förpackade livsmedel Alla andra varor FI VLA 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.