1059/2019

Helsingfors den 8 november 2019

Lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 36 § 8 mom., sådant det lyder i lag 1236/2018, som följer:

36 §
Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna

År 2019 ökas statsandelen för kommunal basservice med 43,22 euro per invånare i anknytning till beaktandet av det dubbla avdrag som konkurrenskraftsavtalet medför.


Denna lag träder i kraft den 11 november 2019.

RP 30/2019
FvUB 2/2019
RSv 14/2019

Helsingfors den 8 november 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.