1058/2019

Helsingfors den 7 november 2019

Statsrådets förordning om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (1028/2018):

1 §

Det i Helsingfors den 29 augusti 2018 ingångna protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 26/1997) träder i kraft den 28 november 2019 så som därom har överenskommits.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 6 november 2018 och godkänts av republikens president den 23 november 2018.

2 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

3 §

Lagen om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (1028/2018) träder i kraft den 28 november 2019.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 28 november 2019.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 80/2019)

Helsingfors den 7 november 2019

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Anders Colliander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.