1057/2019

Helsingfors den 7 november 2019

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar med stöd av 14 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992), sådan paragrafen lyder i lag 913/2012, följande:

Det enligt förändringen i arbetspensionsindex justerade belopp som avses i 7 c § 1 och 2 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och som ska stå till en persons förfogande är minst 110 euro per månad från ingången av 2020.

Helsingfors den 7 november 2019

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Laura Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.