1056/2019

Helsingfors den 7 november 2019

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 33 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 3 § 2 och 3 mom. samt 33 §, sådana de lyder i förordning 773/2017, som följer:

3 §
Service i hemmet

Månadsavgiften får uppgå till högst det belopp av de månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocenttal anger. Betalningsprocenttalen och inkomstgränserna är följande:

Antal personer Inkomstgräns euro/månad Betalningsprocent
1   588 35
2 1 084 22
3 1 701 18
4 2 103 15
5 2 546 13
6 2 924 11

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 357 euro och sänks betalningsprocenttalet med 1 procentenhet för varje därpå följande person.


33 §
Medel för personligt bruk

När kommunen tar ut en klients inkomster, ersättningar eller fordringar med stöd av 14 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska kommunen lämna kvar minst 15 procent av nettoinkomsterna för klientens personliga bruk, dock minst 110 euro i månaden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 7 november 2019

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Laura Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.