1043/2019

Helsingfors den 29 oktober 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning föreskrivs med stöd av 10 § 4 mom. i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015), sådan den lyder i lag 227/2016:

1 §
Medelrotpris per kubikmeter virke

Vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket används medelrotpriser för områden som bestämts utifrån landskapsindelningen enligt följande:

Nyland 35,55 €
Egentliga Finland 38,79 €
Satakunta 37,88 €
Egentliga Tavastland 40,29 €
Birkaland 38,76 €
Päijänne-Tavastland 41,72 €
Kymmenedalen 37,46 €
Södra Karelen 37,03 €
Södra Savolax 39,11 €
Norra Savolax 34,25 €
Norra Karelen 32,38 €
Mellersta Finland 36,81 €
Södra Österbotten 34,61 €
Österbotten 30,29 €
Mellersta Österbotten 30,51 €
Norra Österbotten 27,72 €
Kajanaland 26,24 €
Lappland 27,03 €
2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019. Denna förordning tillämpas på ansökningar om miljöstöd som har anhängiggjorts den 1 november 2019 eller senare.

Helsingfors den 29 oktober 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Ville Schildt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.