1027/2019

Helsingfors den 24 oktober 2019

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 801/2018, som följer:

3 §
Organisation

Vid ministeriet finns en avdelning för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete, en avdelning för gymnasieutbildning och yrkesutbildning, en högskole- och forskningspolitisk avdelning, en kultur- och konstpolitisk avdelning samt en ungdoms- och idrottspolitisk avdelning. Avdelningarna kan ha ansvarsområden och grupper.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.

Helsingfors den 24 oktober 2019

Undervisningsminister
Li Andersson

Kanslichef
Anita Lehikoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.