1026/2019

Helsingfors den 25 oktober 2019

Lag om ändring av 29 § i lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 29 § 1 mom. som följer:

29 §
Utredning som skall företes om överlåtelse av fastighet

När lagfart och inskrivning söks ska sökanden förete utredning om betalningen av skatten samt annan behövlig utredning om omständigheter som påverkar skattens belopp. Utredning om betalningen av skatten behöver inte företes om inskrivningsmyndigheten har fått uppgift om betalningen av Skatteförvaltningen.Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 8/2019
FiUB 3/2019
RSv 7/2019

Helsingfors den 25 oktober 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.