1001/2019

Helsingfors den 26 september 2019

Statsrådets förordning om ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Den i Genève den 4 maj 2012 med parternas beslut 2012/2 gjorda ändringen i 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (FördrS 15/1983) angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (FördrS 40/2005) träder i kraft den 7 oktober 2019 enligt vad som har avtalats.

Ändringen av protokollet har godkänts av republikens president den 1 december 2017. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 7 december 2017.

2 §

Bestämmelserna i ändringen av protokollet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 7 oktober 2019.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 71/2019)

Helsingfors den 26 september 2019


Inrikesminister Maria Ohisalo

Lagstiftningsråd Charlotta
von Troil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.