987/2019

Helsingfors den 12 september 2019

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare (1406/2006) 3 § 4 mom. som följer:

3 §
Förskottet på och det slutliga beloppet av statsandelen

Om beloppet av det förskott på statsandelen som betalats till Pensionsskyddscentralen är större än det slutliga beloppet av den statsandel som fastställts för samma kalenderår ska Pensionsskyddscentralen betala skillnaden mellan dem till staten senast den tredje bankdagen i december som närmast följer på fastställandet av det slutliga beloppet. Om det betalda förskottet är mindre än det slutliga belopp som fastställts för statsandelen ska skillnaden betalas till Pensionsskyddscentralen den första bankdagen i december som närmast följer på fastställandet av det slutliga beloppet. Skillnaden mellan förskottet på statsandelen och det slutliga beloppet av den statsandel som fastställts för samma kalenderår kan slås samman med det förskott på statsandelen som fastställts för december innevarande år.


Denna förordning träder i kraft den 30 september 2019.

Helsingfors den 12 september 2019

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Matematiker
Harri Isokorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.