986/2019

Helsingfors den 12 september 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (1146/2018) punkterna 1.2.5, 3.1 och 3.4 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 18 september 2019.

Helsingfors den 12 september 2019

Jord- och
skogsbruksminister Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Bilaga: JSf om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.