981/2019

Helsingfors den 5 september 2019

Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som föreskrivs i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 22 § i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007):

1 §

I överensstämmelse med förändringen i penningvärdet är maximibeloppet av den gottgörelse som anges i 21 § 1 mom. i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007) 35 590 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 11 september 2019.

Genom denna förordning upphävs:

1) statsrådets förordning om justering om maximibeloppet av den gottgörelse som anges av lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (984/2014),

2) statsrådets förordning om justering om maximibeloppet av den gottgörelse som anges av lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (845/2016).

Helsingfors den 5 september 2019

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero

Lagstiftningsråd
Marja Isomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.