924/2019

Nådendal den 9 augusti 2019

Lag om ändring av 1 § i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) 1 § 5 mom., sådant det lyder i lag 53/2019, som följer:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Om inte något annat föreskrivs i denna lag ska lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013) och lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) tillämpas på verksamheten i säkerhetsnätet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 284/2018
FvUB 38/2018
RSv 320/2018

Nådendal den 9 augusti 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.