898/2019

Helsingfors den 11 juli 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2019–2020

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 2 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 159/2011:

1 §
Största tillåtna bytesmängd

Antalet östersjövikare som får fällas vid jakt som sker med stöd av jaktlicens enligt 10 § i jaktlagen (615/1993) får uppgå till högst 325 individer.

2 §
Regionala begränsningar

Av den största tillåtna bytesmängden enligt 1 § får antalet östersjövikare som jagas regionalt uppgå till följande: i landskapen Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten (förvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken) sammanlagt högst 325 individer.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2019 och gäller till och med den 31 juli 2020.

Helsingfors den 11 juli 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Jussi Laanikari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.